Vizyonumuz

 • Erişebilirlik: Bilgi ve iletişim sistemleri ve hizmetleri dahil olmak üzere programlama kaynaklarına, çevrimiçi bilgi materyallerine, çevrimiçi eğitim vb. zengin bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişime olanak sağlamak.
 • Çevrimiçi Eğitim: Bilgiye erişimi genişletmeyi ve eğitimsel başarıları arttırmayı kolaylaştırmak için çevrimiçi eğitimin kullanılmasını ve çevrimiçi eğitim araçlarının ve teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmek.
 • Bağlantıda Kalın: Bilgi kaynaklarına uzaktan erişim için etkili bilgi ve iletişim teknolojisi bağlantısının sağlanması.
 • Yaşam Boyu Öğrenme: Sürekli eğitim ve öğrenim ile web tabanlı yaşam boyu öğrenim için bir sistem geliştirmek.
 • Araştırma ve Geliştirme: Yenilikçi bir kültürü desteklemek ve topluluklar arası uygulamalı araştırma ve geliştirme etkileşimini teşvik etmek.
 • Bilgi Paylaşımı: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında görev yapan kişiler için mevcut bilgi kaynaklarının paylaşılması ve yayılması.
 • Sürdürülebilirlik: Toplumların ve toplulukların bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini geliştirmek amacıyla süregelen çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretme becerisini ve bilgisayar programlama faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir üretim ve geliştirmeyi sürdürmek.
 • Toplumda bilgisayar okuryazarlığının gelişimi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkililiğinin artması için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kaynak ve hizmetlere erişimi artırmak için gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri sağlanması.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, kaynakları ve hizmetlerine ilişkin bilgilerinin yayılması ve bunların toplumun tüm kesimleri arasında başarılı bir şekilde eğitim alanında kullanılması.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla bireyler ve kuruluşlar arasında topluluklar kurulması.
 • Uzun vadeli kapasite ve beceri geliştirme hedefleri için sosyal girişimler aracılığıyla kapsamlı eğitim ve destek programları düzenlenmesi.

TAG TEKNİK